Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương thế nào?


Ly hôn đơn phương được là việc một trong hai bên vợ hoặc nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Vậy thủ tục ly hôn đơn phương có phức tạp không? Các bước giải quyết được thực hiện như thế nào? Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương thế nào? là những điều các khách hàng hiện nay đang rất quan tâm đến khi muốn chấm ly hôn đơn đơn phương. Luật Hùng Bách xin giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây. Bạn đọc liên hệ trực tiếp với luật sư 0983.499.828 (Zalo) để được các luật sư tư vấn, hỗ trợ cụ thể. 

Mẫu đơn khởi kiện thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương.

Mẫu đơn khởi kiện thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương.

Khi tiến hành thủ tục ly hôn đơn phương, người khởi kiện cần nộp đơn theo mẫu chuẩn cho Tòa án. Từ đó, Tòa án mới có cơ sở tiếp nhận và thụ lý vụ án. Theo đó trường hợp ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình sẽ áp dụng hai biểu mẫu đơn khác nhau. Luật Hùng Bách xin gửi đến quý bạn đọc mẫu đơn ly hôn đơn phương:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

                    ĐƠN KHỞI KIỆN

                     (v/v: Ly hôn)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1)…………………………………………………………………..……………………….……….

Người khởi kiện:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CCCD/CMND: ………………ngày cấp…./…./…. tại …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CCCD/CMND: ………………ngày cấp…./…./…. tại …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………..……………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do làm đơn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Tòa án nhân dân …….. giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:

1. Quan hệ hôn nhân:……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về con chung:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  Về tài sản : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Về công nợ:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết.

Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                       NGƯỜI KHỞI KIỆN

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn đơn phương.

Về phần hình thức: Người khởi kiện cần điều đúng thông tin cá nhân của người khởi kiện và người bị kiện được liệt kê trong đơn.

Về nội dung:

 • Tại mục lý do viết đơn: Người làm đơn cần ghi thời gian kết hôn và chung sống cùng nhau. Tình trạng cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng hiện nay. Lý do dẫn đến tình trạng và nguyên nhân mâu thuẫn. Thể hiện rõ các bên đã có biện pháp gì để hàn gắn cuộc hôn nhân.
 • Về con chung: Vợ chồng đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày/tháng/năm sinh…). Nếu phần con chung các bên chưa thỏa thuận được, trong đơn cần thể hiện rõ nguyện vọng và đề nghị nuôi con. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.
 • Về tài sản chung: Trường hợp có tài sản ghi thông tin về tài sản như loại tài sản, giá trị tài sản. Trong phần thông tin cần làm rõ đề nghị phân chia những tài sản nào chưa thỏa thuận được. Còn nếu không có tài sản chung ghi không có.
 • Về nợ chung: Chỉ liệt kê khi có khoản nợ. Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.
Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn ly hôn đơn phương thế nào?
Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương thế nào?

Hồ sơ cần có để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương.

Khi muốn khởi kiện yêu cầu giải quyết ly hôn đơn phương, ngoài đơn khởi kiện, người khởi kiện cần chú ý đến các hồ sơ cần có để Tòa án giải quyết. Hồ sơ được gửi kèm đơn là cơ sở để Tòa xem xét việc thụ lý giải quyết ly hôn. Đối với từng trường hợp ly hôn, phạm vi yêu cầu Tòa giải quyết sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ khác nhau. Luật Hùng Bách xin gửi đến bạn đọc hồ sơ cần thiết khi yêu cầu Tòa giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương.

Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn đơn phường – 0983499828

Hồ sơ cần có để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương:

 • Giấy đăng ký kết hôn (bản chính). Nếu người làm đơn không có đăng ký kết hôn bản chính thì có thể nộp bản sao trích lục đăng ký kết hôn. Hiện nay nhiều trường hợp người dân bị mất bản gốc đăng ký hôn có thể thực hiện thủ tục trích lục kết hôn. Trích lục đăng ký kết hôn sẽ có giá trị tương tương với bản gốc.
 • Xác nhận tạm trú của hai vợ chồng. Đây là loại giấy tờ mới thay thế cho Hộ khẩu đã hết hạn sử dụng.
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của vợ và chồng (bản sao công chứng).
 • Giấy khai sinh của các con (bản sao công chứng).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản chung (nếu có yêu cầu chia tài sản chung).

Chi phí để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương.

Thủ tục ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình sẽ có những mức chi phí khác nhau để Tòa án giải quyết. Như ly hôn thuận tình việc xác định án phí lại khá đơn giản. Ly hôn thuận tình không có ngạch giá thì án phí là 300.000 VNĐ. Riêng chi phí để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương cao và khó xác định hơn. Cụ thể theo quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH:

Ly hôn đơn phương không có giá ngạch thì án phí ly hôn là 300.000 đồng.

Trường hợp đơn phương ly hôn phân chia tài sản sẽ là ly hôn có giá ngạch. Lúc này chi phí để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương được tính như sau:

Đối với chi phí tại phiên tòa sơ thẩm.

 • Tranh chấp tài sản từ 6.000.000 đồng trở xuống mức án phí là 300.000 đồng.
 • Tranh chấp tài sản từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng mức án phí bằng bằng 5% giá trị tài sản tranh chấp. Ví dụ: Tài sản tranh chấp yêu cầu Tòa giải quyết là 300.000.000 đồng thì mức án phí phải nộp là 15.000.000 đồng.
 • Tranh chấp tài sản từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng mức án phí bằng 20.000.000 đồng + 4% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng. Ví dụ, tài sản tranh chấp là 500.000.000 đồng thì án phí là {20.000.000 đồng + (4%x 100.000.000 đồng)} = 44.000.000 đồng
 • Tranh chấp tài sản từ 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng mức án phí bằng 36.000.000 đồng + 3% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.
 • Tranh chấp tài sản từ trên 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng mức án phí bằng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.
 • Tranh chấp tài sản trên 4.000.000 đồng mức án phí bằng 112.000.000 đồng + 0.1% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Có thể thấy, chi phí để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương sẽ tăng phụ thuộc vào phần tài sản có tranh chấp.

Đối với chi phí cấp phúc thẩm.

Chi phí để Tòa án giải quyết ly hôn đơn phương tại cấp phúc thẩm được quy định tại danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH. Mức chi phí này là 300.000 đồng. Như vậy, đối với việc ly hôn đơn phương mức chi phí sẽ cao khi ở cấp sơ thẩm. Lên cấp phúc thẩm mức án phí được giữ ở mức cố định không phụ thuộc vào giá trị tài sản tranh chấp.

Trường hợp bản án phúc thẩm có xem xét lại vấn đề tài sản thì án phí vợ/chồng phải nộp còn có thể dựa vào giá trị tài sản mình được nhận theo quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm.

 

Thời gian để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương.

Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương sẽ áp dụng theo quy trình tố tụng đối với vụ án dân sự. Vì vậy, thời gian để Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương sẽ được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự. Cụ thể, trình tự thời gian giải quyết như sau.

Đối với cấp xét xử cấp sơ thẩm.

Bước 1Vợ hoặc chồng nộp đơn ly hôn đến Tòa án có thẩm quyền. Đơn khởi kiện cần kèm theo hồ sơ, giấy tờ chứng minh yêu cầu khởi kiện.

Bước 2: Sau khi nhận được đơn khởi kiện, chánh án sẽ phân công thẩm phán giải quyết vụ án trong vòng 03 ngày làm việc.

Bước 3: Sau khi thẩm phán được phân công sẽ tiến hành xem xét đơn cùng hồ sơ kèm theo. Trong vòng 05 ngày làm việc, thẩm phán sẽ đưa ra một trong các quyết định: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn ly hôn; thụ lý vụ án hoặc chuyển đơn cho Tòa có thẩm quyền hoặc trả lại đơn.

Bước 4: Khi khi sơ đã hợp lệ, Tòa án thông báo cho người khởi kiện nộp tạm ứng án phí trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà. Khi nhận được thông báo này, theo hướng dẫn của Tòa án, người khởi kiện đi nộp đầy đủ tiền án phí.

Bước 5: Sau khi người khởi kiện nộp tiền án phí, Thẩm phán thông báo thụ lý vụ án trong 03 ngày làm việc.

Bước 6: Qúa trình chuẩn bị xét sở sở thẩm ly hôn đơn phương thường kéo dài từ 04 tháng hoặc 06 tháng.

Bước 7: Sau khi thực hiện các thủ tục tố tụng cần thiết, thẩm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử thì. Trong vòng 01 tháng kể từ khi có quyết định, phiên tòa xét xử sơ thẩm được diễn ra.

Nếu theo thủ tục thông thường, Tòa án giải quyết thủ tục đơn phương ly hôn tại cấp sơ thẩm trong thời gian từ 06 – 08 tháng.

Đối với cấp xét xử phúc thẩm.

Trường hợp khi có bản án giải quyết ly hôn tại cấp phúc thẩm, vợ hoặc chồng không đồng ý với bản án. Một bên hoặc cả hai bên có thể làm đơn kháng cáo, yêu cầu xem lại ở cấp phúc thẩm. Nếu rơi vào trường hợp này người có yêu cầu cần lưu ý đến thời hạn kháng cáo. Và việc kháng cáo làm cho thời gian giải quyết thủ tục ly hôn lâu hơn. Theo quy định tại Bộ Luật tố tụng dân sự thì thời gian giải quyết như sau:

 • Giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm kéo dài tối đa là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp có tình tiết phức tạp thì có thể gia hạn thêm 01 tháng.
 • Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, nếu có căn cứ đưa vụ án ra xét xử thì Thẩm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 • Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Theo quy định trên, thời gian giải quyết đơn phương ly hôn tại cấp phúc thẩm sẽ nhanh hơn cấp sơ thẩm. Cụ thể, thời hạn giải quyết tối đa là 05 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Nộp đơn ly hôn đơn phương bao lâu thì Tòa án giải quyết?

Nộp đơn ly hôn đơn phương bao lâu thì Tòa án giải quyết? là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Nộp đơn ly hôn đơn phương bao lâu thì Tòa giải quyết sẽ phụ thuộc phương thức nộp hồ sơ cũng như tình trạng hồ sơ của người khởi kiện.

Luật sư tư vấn trình tự Tòa án xét xử ly hôn – 0983499828 (có Zalo)

Hình thức nộp đơn khởi kiện.

Các hình thức nộp đơn được quy định tại điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Điều 190. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

2. Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Như vậy, người khởi kiện có thể nộp đơn theo hai hình thức chính là nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đối với từng hình thức, thời gian Tòa án nhận được đơn là khác nhau. Thời gian nhận đơn sẽ ảnh hưởng đến thời gian Tòa án thông báo tới các bên lên để giải quyết.

Nộp đơn bao lâu thì Tòa án giải quyết?

Nộp đơn ly hôn bao lâu thì Tòa giải quyết? Điều này được quy định như sau:

Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

2. Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác;

3. Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

Theo quy định trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Tòa án sẽ tiến hành xem xét đơn để ra quyết định. Như vậy, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp đơn Tòa án sẽ có thông báo đến bạn. Còn trong trường hợp bạn nộp theo bưu điện thì thời gian có thể kéo dài hơn. Vì nếu nộp đường bưu điện sẽ mất thời gian chuyển đơn đến Tòa. Thông thường thời gian chuyển phát đơn sẽ 02- 03 ngày nếu là cùng tỉnh/ thành phố. Nếu khác tỉnh/ thành phố thời gian này cũng khoảng 05 – 07 ngày.

Ly hôn đơn phương nộp đơn ở Tòa nào?

Khi muốn nộp đơn ly hôn đơn phương, việc nộp đơn ở Tòa án nào? là thắc mắc của rất nhiều người. Luật Hùng Bách xin giải đáp thắc mắc này dưới dây.

Thẩm quyền xét xử theo cấp.

Căn cứ Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

Như vậy, ly hôn đơn phương nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp huyện. Nếu thuộc trường hợp mà vợ/chồng ở nước ngoài thì nộp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh. 

Luật sư tư vấn phương án ly hôn – 0983499828 (có Zalo) 

Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ.

Việc xác định Tòa xét xử theo lãnh thổ được quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự:

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, ….

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn,….

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy, khi ly hôn đơn phương nộp đơn ở Tòa nào sẽ được xác định như sau:

 • Người khởi kiện sẽ nộp đơn tại Tòa nơi cư trú của người bị kiện.
 • Hai bên vợ chồng thỏa thuận nộp đơn tại Tòa nơi người khởi kiện cư trú. Việc thỏa thuận này phải được thực hiện bằng văn bản.

Khi đã xác định được Tòa có thẩm quyền theo cấp, Tòa có thẩm quyền theo lãnh thổ thì người làm đơn sẽ xác định được ly hôn đơn phương nộp đơn ở Tòa nào.

Ví dụ minh họa.

Anh A và chị B là hai vợ chồng, tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, hai người đã ly thân. Anh A hiện cư trú huyện Thạch Thất, chị B ở huyện Phúc Thọ. Chị B đã nộp đơn khởi kiện ly hôn đơn phương và yêu cầu Tòa phân chia thửa đất tại huyện Đan Phượng.

Trong trường hợp này, xác định thẩm quyền giải quyết yêu cầu đơn phương của chị B như sau:

Vì vợ chồng đều đang cư trú trong nước, xác định được Tòa cấp huyện có thẩm quyền. Anh A hiện đang cư trú ở huyện Thạch Thất. Vì vậy, Tòa án huyện Thạch Thất sẽ có thẩm quyền giải quyết yêu cầu ly hôn, chia tài sản của chị B.

Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương qua các bước nào?

Ly hôn đơn phương là thủ tục tố tụng dân sự. Vì vậy khi giải quyết ly hôn đơn phương Tòa án sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng:

Bước 1: Soạn và nộp đơn ly hôn đơn phương tại Tòa.

Việc viết đơn khởi kiện ly hôn đơn phương tại Tòa phải đầy đủ các thông tin. Luật Hùng Bách đã gửi đến quý bạn đọc mẫu đơn trong nội dung của bài viết này.

Kèm đơn khởi kiện, người khởi kiện cần chuẩn bị các giấy tờ nộp kèm theo. Đó là các giấy tờ như:

 • Giấy đăng ký kết hôn.
 • CMND/CCCD và xác nhận cư trú của cả hai vợ chồng.
 • Giấy khai sinh bản sao của con (nếu có).
 • Giấy tờ quyền sở hữu nhà, đất và tài sản khác (nếu có).
 • Giấy vay nợ (nếu có)

Khi đã chuẩn bị xong, người khởi kiện xác định Tòa có thẩm quyền giải quyết ly hôn đơn phương để nộp đơn.

Bước 2: Tòa án xem xét đơn và nộp án phí.

Sau khi nhận được đơn khởi kiện ly hôn một phía và hồ sơ kèm theo. Tòa án tiến hành xem xét đơn. Nếu đơn không hợp lệ Tòa sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung. Nếu đơn hợp lệ, Tòa sẽ được thông báo nộp án phí, đương sự nộp án phí. Sau khi nộp án phí, thì Tòa bắt đầu thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn đơn phương.

Bước 3: Chuẩn bị xét xử sơ thẩm.

Sau khi Tòa án thụ lý vụ án đơn phương ly hôn. Tòa sẽ tiến hành hòa giải giữa các bên ít nhất 02 lần, nếu có tranh chấp tài sản thì tòa án phải làm các thủ tục tố tụng liên quan như: đo vẽ; định giá tài sản; xác minh từ người thứ 3 liên quan;… nếu có nợ chung thì Tòa án phải mời chủ nợ tham gia với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Các phiên hòa giải sẽ được lập thành biên bản có chữ ký các bên. Nếu hòa giải không thành Tòa án sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Bước 4: Xét xử sơ thẩm.

Sau khi hòa giải không thành, Tòa án quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên Tòa xét xử sơ thẩm, Tòa sẽ giải quyết các vấn đề được yêu cầu tại đơn khởi kiện. Sau khi xem xét nguyện vọng của các bên Tòa ra bản án giải quyết ly hôn đơn phương.

Bước 5: Xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án đưa ra Bản án về việc giải quyết vụ án. Sau khi có bản án của Tòa, các bên có quyền nộp đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, nếu không đồng ý với quyết định của Tòa. Tòa phúc thẩm có quyền hủy bản án ly hôn sơ thẩm yêu cầu xét xử lại từ đầu hoặc sửa nội dung bản án sơ thẩm.

Dịch vụ luật sư ly hôn đơn phương.

Dịch vụ Luật sư ly hôn đơn phương.

Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách cũng thực hiện tư vấn ly hôn miễn phí tại Hà Nội cho các trường hợp thuộc diện: trợ giúp pháp lý miễn phí; khách hàng có hoàn cảnh khó khăn; người cao tuổi; …

Khi xác lập quan hệ hôn nhân, những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng là điều không ai muốn. Do vậy, vẫn có nhiều lý do khiến mối quan hệ không duy trì được và dẫn tới ly hôn. Đặc biệt là ly hôn đơn phương, khi ly hôn đơn phương các vấn đề: giành quyền nuôi con; chia tài sản chung của vợ chồng; … là những tranh chấp phổ biến. Công ty Luật Hùng Bách chuyên tư vấn, hỗ trợ các thủ tục giải quyết ly hôn đơn phương tại Tòa. Hỗ trợ quý khách hàng thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

Liên hệ Luật sư ly hôn Luật Hùng Bách.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật Hùng Bách liên quan đến chủ đề Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương thế nào?  Mọi vướng mắc liên quan Quý khách hàng có thể liên hệ tới chúng tôi theo thông tin trên.

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *