Giải quyết tranh chấp lối đi chung như thế nào?


Tranh chấp lối đi chung là loại tranh chấp khá phổ biến trong cuộc sống. Tuy nhiên, thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung thì không nhiều người nắm được. Công ty Luật Hùng Bách sẽ giúp bạn đọc nắm được những nội dung liên quan đến vấn đề này qua bài viết dưới đây. Nếu cần tư vấn thêm về thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung bạn đọc có thể liên hệ tới hotline 097.111.5989 (zalo) để được Luật sư hỗ trợ.

Tranh chấp lối đi chung là gì?

Theo Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015 quyền về lối đi qua quy định như sau:

“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi bất động sản của chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ…”.

Như vậy, lối đi (hay ngõ đi) là phần diện tích đất được sử dụng để đi ra đường công cộng. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được yêu cầu sử dụng một phần bất động sản liền kề để làm lối đi chung trong trường hợp bất động sản của họ bị vây bọc, không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng.

Tranh chấp lối đi chung là tranh chấp đất đai liên quan đến việc mở, sử dụng lối đi chung giữa các chủ thể. Tranh chấp này có đặc điểm như sau:

 • Các bên tranh chấp là chủ sở hữu bất động sản liền kề, vây bọc nhau.
 • Đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất dành riêng cho việc đi lại từ bất động sản ra đường công cộng.
 • Nội dung tranh chấp là sự bất đồng hay xung đột về lợi ích, về quyền và nghĩa vụ trong việc mở, sử dụng lối đi chung.
giải quyết tranh chấp lối đi chung
Luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp lối đi chung

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Khoàn 2 Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

2…; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

Theo Điều 203 Luật Đất đai 2013 tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì các bên có thể lựa chọn giải quyết tại Tòa án hoặc Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, Uỷ ban nhân dân và Tòa án sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Giải quyết tranh chấp lối đi chung tại Uỷ ban nhân dân.

UBND cấp có thẩm quyền sẽ giải quyết tranh chấp lối đi chung khi các bên không có Giấy chứng nhận; Hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013:

 • Chủ tịch UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ giải quyết tranh chấp lối đi chung giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau. Trường hợp sau khi Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết nếu các bên không đồng ý thì có thể khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ giải quyết tranh chấp lối đi chung mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp sau khi Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết nếu các bên không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân.

Trường hợp tranh chấp lối đi chung mà các bên có hoặc không có Giấy chứng nhận; Hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 thì có thể Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng. Theo quy định tại Khoản 3 điều 2 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP khi khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai người khởi kiện cần đáp ứng những điều kiện sau: Người khởi kiện có quyền khởi kiện; Thuộc thẩm quyền của Tòa án theo loại việc; Tranh chấp chưa được giải quyết; Phải được hòa giải tại UBND cấp xã.

Trình tự giải giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung được pháp luật quy định cụ thể. Muốn giải quyết tranh chấp lối đi chung một cách triệt để; nhanh chóng đòi hỏi các bên phải nắm được quy định liên quan đến thủ tục này. Để có cái nhìn rõ hơn về thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung; bạn đọc có thể tham khảo nội dung dưới đây:

Video: Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai.

Hòa giải tranh chấp lối đi chung.

 • Tự đàm phán, hòa giải tại cơ sở giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Vì việc mở lối đi chung xuất phát từ sự thỏa thuận; trao đổi của các bên nên khi xảy ra tranh chấp các bên thường tự tìm đến nhau để đặt vấn đề; thương lượng giải quyết tranh chấp. Việc các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải cũng được nhà nước khuyến khích thực hiện. Ở giai đoạn này các bên có thể tự hòa giải với nhau hoặc hòa giải tại cơ sở.

Khi hòa giải tại cơ sở, hòa giải viên sẽ hướng dẫn; giúp đỡ các bên tranh chấp đất đai đạt được thỏa thuận; tự nguyện giải quyết tranh chấp lối đi chung. Việc hòa giải tại cơ sở này diễn ra trong phạm vi thôn, tổ dân phố. Khi có bên thứ ba đứng ra phân tích; lợi ích các bên tranh chấp sẽ được dung hòa. Từ đó, các bên sẽ tự đưa ra được phương án giải quyết tranh chấp đất đai.

 • Hòa giải tranh chấp lối đi chung tại UBND xã.

Khi các bên không thể tự hòa giải với nhau thì có thể yêu cầu UBND xã đứng ra hòa giải. Đầu tiên các bên sẽ gửi đơn yêu cầu đến UBND xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình. Trong quá trình thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác.

Thủ tục hòa giải tranh chấp lối đi chung tại UBND xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày. Thời hạn này tính từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Việc hòa giải thành hay không thành đều phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận của UBND xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại UBND xã nơi có đất tranh chấp.

 • Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lối đi chung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v Giải quyết tranh chấp lối đi chung)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân phường/xã….

Tên tôi là: ………………………………………….

Sinh năm: …………………..

CMND số:…………………………… Nơi cấp …………………….. Ngày cấp………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………….

Thông tin thủa đất tranh chấp:

– Địa điểm………………………………………….

– Thuộc tờ bản đồ số: ………………………………………….

– Diện tích: ………………………………………….

– Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………………………………………….

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): ………………………………………….

NỘI DUNG VỤ VIỆC

Phần đất nhà tôi nằm tại vị trí ………………. Trước phần đất nhà tôi có 01 lối đi ra ngoài đường cái với diện tích….m2 Lối đi này gia đình tôi đã sử dụng 20 năm nay, không ai có ý kiến hay phản đối gì. Đến tháng…./2021 gia đình hàng xóm là ông………………. đột nhiên gọi thợ đến xây nhà, làm rào lấn sang lối đi chung ….m2. Trước đó nhà ông ….. không hề thông báo hay lấy ý kiến của gia đình tôi. Chỉ đến khi nhà tôi xuống nói chuyện thì ông … mới nói phần đất đó nằm trong sổ đỏ nhà ông ….. nên ông được quyền xây nhà sang phần đất lối đi chung đó. Việc làm này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi.

Nay tôi nhận thấy hai bên không thể thương thương lượng, thỏa thuận được với nhau nên đề nghị Tòa án tiến hành hòa giải tranh chấp lối đi chung giữa gia đình tôi và gia đình ông…

Tài liệu chứng cứ kèm theo đơn đề nghị, gồm:

……………………………………………………………………………………

                                                                                                    ………., ngày…tháng…năm 2021

                                                                                                                    Người làm đơn

Cách viết đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lối đi chung.

 • Phần kính gửi: Đất đang tranh chấp ở địa chỉ nào thì người làm đơn gửi đơn ra UBND xã nơi có đất để giải quyết tranh chấp lối đi chung.
 • Phần thông tin người làm đơn: Người làm đơn ghi rõ thông tin của mình; những thông tin cần phải đúng với thông tin trong giấy tờ nhân thân nộp kèm đơn yêu cầu.
 • Phần thông tin diện tích đất tranh chấp: Người làm đơn ghi rõ, đầy đủ thông tin theo thứ tự mẫu đơn nêu trên.
 • Cách viết phần nội dung và yêu cầu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai: Ở phần này người làm đơn cần trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung liên quan đến sự việc tranh chấp. Những nội dung này bao gồm: Nguồn gốc, căn cứ sử dụng lối đi chung; Thực trạng sử dụng lối đi chung; Thời điểm, nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai; Diễn biến tranh chấp đất đai; Quan điểm của các bên trong tranh chấp lối đi chung.
 • Các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai: Giấy tờ nhân thân của người làm đơn; Giấy tờ về nơi cư trú của người làm đơn; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đai; Giấy tờ xác nhận của các cơ quan của thẩm quyền về quyền sử dụng đất; Biên lai nộp thuế sử dụng đất; Giấy tờ liên quan đến việc sử dụng lối đi chung.

Nếu bạn đọc thắc mắc về mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lối đi chung hoặc chưa biết cách viết đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai có thể liên hệ Luật sư đất đai theo số 097.111.5989 (zalo) để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Giải quyết tranh chấp lối đi chung tại Uỷ ban nhân dân.

Như đã phân tích tại phần thẩm quyền nêu trên, tùy thuộc vào trường hợp của mình mà bạn đọc có thể lựa chọn UBND cấp có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp lối đi chung. Việc giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đòi lại đất cho ở nhờ gồm có:

 • Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Bản sao giấy tờ nhân thân của các bên.
 • Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; Biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; Văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về lối đi chung;…
 • Các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh có trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu.

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc. Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.
 • Sau khi nhận được hồ sơ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công trách nhiệm, nội dung cho cơ quan tham mưu giải quyết.
 • Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc. Tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp; Tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Sau đó hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp lối đi chung.
 • Thời hiệu giải quyết tranh không quá 30 ngày nhận được hồ sơ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì không quá 45 ngày.

Bước 3: Chủ tịch UBND ban hành quyết định giải quyết tranh chấp.

 • Chủ tịch UBND ban hành quyết định giải quyết tranh chấp lối đi chung. Trường hợp các bên hòa giải thành thì ban hành quyết định công nhận hòa giải thành.
 • Sau đó gửi quyết định cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thông thường, giải quyết tranh chấp lối đi chung ít khi được thực hiện ở Ủy ban nhân dân. Bởi các bên khi phát sinh tranh chấp đều ít nhiều đã có giấy tờ; tài liệu liên quan. Do vậy, sẽ tiến hành khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung ra Tòa án nhiều hơn.

Xem thêm bài viết chi tiết: Quy trình, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Khởi kiện tranh chấp lối đi chung ra Tòa án.

Khởi kiện ra Tòa án nhân dân để giải quyết tranh chấp lối đi chung sẽ gồm các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã.

Kết quả hòa giải tại UBND xã là một trong những điều kiện cần khi khởi kiện tại Tòa án. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP như sau:

“Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015″

Kết quả này có thể là hòa giải không thành hoặc có thể là hòa giải thành nhưng các bên lại không thực hiện theo thỏa thuận hòa giải thành. Trường hợp nếu chưa tiến hành hòa giải tại UBND xã mà khởi kiện ra Tòa án thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện; Yêu cầu thực hiện hòa giải tại UBND xã rồi mới tiến hành thụ lý giải quyết tranh chấp lối đi chung. Do vậy, để tránh làm mất thời gian các bên nên chủ động yêu cầu UBND xã tiến hành hòa giải để đảm đủ điều kiện khởi kiện.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng cứ để khởi kiện.

Hồ sơ khởi kiện đòi lại đất cho ở nhờ gồm:

 • Đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung.
 • Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất.
 • Bản sao giấy tờ nhân thân của người khởi kiện, người bị kiện.
 • Giấy tờ chứng minh tranh chấp: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013; Văn bản tài liệu thể hiện nội dung thảo thuận về lối đi chung; Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp; Biên lai, tài liệu chứng minh nghĩa vụ tài chính mà các bên đã thực hiện’ Các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh có trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Bước 3: Nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện, người làm đơn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa án hoặc nộp thông qua đường bưu điện. Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Tòa án sẽ ra các quyết định theo khoản 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Bước 4: Nộp tạm ứng án phí, nhận thông báo thụ lý.

Sau khi hồ sơ được Tòa án tiếp nhận, bạn sẽ nhận được thông báo nộp tạm ứng án phí. Người có nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí giải quyết tranh chấp lối đi chung tại cơ quan thi hành án dân sự. Sau khi nộp xong, phải nộp lại biên lai xác nhận đã nộp tiền cho Tòa án. Sau đó, tòa án sẽ ra thông báo thụ lý vụ án tranh chấp lối đi chung.

Bước 5: Tham gia thủ tục tố tụng tại Tòa án.

Ở giai đoạn này, các bên tranh chấp sẽ tham gia vào các buổi làm việc theo thông báo của Tòa án. Tòa án sẽ tiến hành thực hiện các công việc cần thiết để làm rõ nội dung tranh chấp đất đai. Các hoạt động đó bao gồm:

– Lấy ý kiến lời khai của các bên tranh chấp và những người liên quan: Bước đầu tiên Tòa án cần lấy lời khai, xem xét quan điểm của các bên tranh chấp. Đây là việc làm cần thiết để xem xét, đánh giá các bên đang tranh chấp với nhau về nội dung gì? Các bên đòi hỏi quyền lợi của mình ra sao? Còn những ai có liên quan đến tranh chấp lối đi chung? Từ đó mới thực hiện được các bước tiếp theo.

– Xác minh, thu thập tài liệu cần thiết cho quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Tòa án triệu tập, bổ sung tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan. Nếu Tòa án xét thấy tài liệu chứng cứ mà các bên cung cấp chưa đầy đủ thì sẽ ra thông báo thu thập tài liệu chứng cứ. Trường hợp các bên không thể thu thập được thì có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án thu thập.

– Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Bước 6: Mở phiên Tòa xét xử vụ án tranh chấp lối đi chung.

Đây chính là bước cuối để Tòa án giải quyết yêu cầu các bên theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp các bên không thể đàm phán; hòa giải được thì Tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi tiến hành các hoạt động tố tụng trên. Những phán quyết này là dựa trên cơ sở là các quy định pháp luật và thực tế vụ việc. Tại đây, các bên vẫn có quyền tranh luận, đưa ra những lập luận để bảo vệ cho quan điểm của mình.

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Hiện nay mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chun chưa được quy định riêng. Tranh chấp đất đai nói chung và tranh chấp lối đi chung nói riêng sẽ được áp dụng mẫu đơn khởi kiện số 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP.

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung bao gồm những nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án có thẩm quyền nhận đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người khởi kiện; người bị kiện; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các thông tin này cần phải khớp với thông tin trong giấy tờ nhân thân. Trường hợp ghi không đúng người làm đơn có thể phải sửa lại đơn khởi kiện.
 • Nôi dung sự việc tranh chấp đất đai: Tại phần này người làm đơn nêu rõ thông tin thửa đất đang tranh chấp làm lối đi chung (Diện tích bao nhiêu? Thửa đất số bao nhiêu? Loại đất gì? Địa chỉ thửa đất;…). Nội dung tranh chấp cần nêu ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.
 • Đưa ra yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng;
 • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án.
 • Chữ ký, xác nhận của người làm đơn.

Luật sư soạn đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung:

Soạn đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung không phải việc làm đơn giản. Đơn khởi kiện phải đúng cả về mặt hình thức theo quy định của pháp luật. Đồng thời vẫn phải đảm bảo được đầy đủ về mặt nội dung. Rất nhiều trường hợp người dân do không am hiểu các quy định của pháp luật; hoặc không biết cách diễn đạt nội dung dưới dạng văn bản dẫn đến Tòa án không nhận đơn khởi kiện; phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện lại. Nếu bạn đọc có vướng mắc trong quá trình soạn đơn khởi kiện; hoặc không biết cách phải viết đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai thế nào thì có thể liên hệ tới Luật sư theo hotline 097.111.5989 (zalo) để được hướng dẫn cụ thể.

Án phí tranh chấp lối đi chung.

Án phí là khoản tiền mà đương sự phải nộp để Tòa án giải quyết một vụ án theo mức đã được pháp luật quy định. Đối với tranh chấp lối đi chung, mức án phí phải nộp sẽ được xác định như sau:

Tiền tạm ứng án phí tranh chấp lối đi chung.

Để hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp lối đi chung được thụ lý thì người làm đơn cần nộp một khoản phí cho cơ quan thi hành án. Phần này chỉ là khoản tạm ứng ban đầu để Tòa án thụ lý hồ sơ. Với vụ án tranh chấp đất đai không có giá ngạch thì người làm đơn phải nộp 300.000đ. Với vụ án tranh chấp có giá ngạch thì người làm đơn cần nộp số tiền tạm ứng án phí bằng 50% mức án phí theo như tính toán ban đầu.

Tiền án phí tranh chấp lối đi chung.

 • Đối với vụ án không có giá ngạch:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14:

“Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể”. Đối với tranh chấp này mức án phí là 300.000 đồng.

Như vậy, với tranh chấp lối đi chung mà Tòa án không xem xét giá trị. Tòa án chỉ xem xét quyền sử dụng đất thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch là 300.000đ.

 • Đối với vụ án có giá ngạch.

Tranh chấp lối đi chung mà Tòa án phải xác định giá trị quyền sử dụng đất thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà mình được hưởng. Án phí được xác định theo giá trị tài sản cụ thể như sau:

Giá trị tài sảnÁn phí
Từ 6.000.000 đồng trở xuống300.000 đồng
Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng5% giá trị tài sản có tranh chấp
Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
Từ trên 4.000.000.000 đồng112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

Như vậy, mức án phí bao nhiêu là tùy thuộc vào trường hợp khởi kiện cụ thể. Giá trị quyền sử dụng đất càng cao thì mức án phí càng cao và ngược lại. Người làm đơn cần xem xét; tính toán kỹ nên đưa ra giá trị bao nhiêu thì hợp lý cho trường hợp của mình.

Luật sư giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Giải quyết tranh chấp lối đi chung là một thủ tục rất phức tạp. Người tham gia giải quyết tranh chấp phải nắm vững các quy định pháp luật điều chỉnh thì mới có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách tối ưu nhất. Lối đi chung tuy không thuộc quyền sử dụng riêng của ai nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của những người sử dụng chung. Luật Hùng Bách với đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai nói chung và giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý trên mọi phương diện:

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Dịch vụ luật sư tư vấn đất đai của Công ty Luật Hùng Bách được thực hiện trên mọi hình thức: Luật sư tư vấn đất đai trực tiếp tại văn phòng; Luật sư tư vấn đất đai qua tổng đài; Luật sư tư vấn đất đai, giải đáp thắc mắc cho khách hàng qua thư tư vấn.

Luật sư tham gia hòa giải giải quyết tranh chấp lối đi chung.

Tại giai đoạn này Luật sư sẽ thay mặt; đại diện khách hàng thu thập chứng cứ; tham gia vào các buổi làm việc hòa giải. Trên cơ sở đó tư vấn; thay mặt khách hàng đưa ra phương án giải quyết tranh chấp. Khách hàng sẽ không phải đi lại nhiều; tránh đối mặt trực tiếp với các bên tranh chấp, ảnh hưởng đến hòa khí giải quyết tranh chấp chung.

Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp lối đi chung tại Tòa án.

Nếu khách hàng lo lắng do không am hiểu các quy định của Luật; hoặc không thể sắp xếp thời gian tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án; dẫn đến quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì có thể thuê Luật sư tham gia trực tiếp vào quá trình tố tụng tại Tòa án. Với kinh nghiệm và khả năng chuyên môn cao; Luật sư sẽ giúp khách hàng đảm bảo quyền lợi của mình một cách tối ưu nhất; với mức chi phí dịch vụ hợp lý nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Hùng Bách liên quan đến chủ đề Thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung. Nếu cần tư vấn thêm về thủ tục giải quyết tranh chấp lối đi chung bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương thức sau:

​​​Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

BP.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *