Cách vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung


Thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân luôn là vấn đề khiến vợ chồng phải đau đầu. Vậy vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung như thế nào? Quy định về tài sản chung ra sao? Thỏa thuận chia tài sản chung có cần lập thành văn bản không? Chi phí thực hiện thỏa thuận hết bao nhiêu tiền?….. Bài viết dưới đây Công ty Luật Hùng Bách sẽ cung cấp các thông tin đến bạn đọc các vấn đề xoay quanh chủ đề Vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung như thế nào?

Thế nào là tài sản chung của vợ chồng?

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản:

 • Do vợ, chồng tạo ra;
 • Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tài sản được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
Vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ nhân như thế nào?
Vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ nhân như thế nào?

Quy định của pháp luật về chia tài sản chung vợ chồng.

Chào Luật sư! Tôi và vợ đang chuẩn bị hồ sơ ly hôn tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình. Chúng tôi có tạo dựng được 01 căn nhà bốn tầng, 02 thửa đất tại ngoại ô Hà Nội. Vợ chồng tôi đã thỏa thuận về vấn đề chia tài sản chung mà không ghi vào đơn ly hôn. Vậy sau khi ly hôn tài sản của chúng tôi có được pháp luật công nhận là tài sản riêng của mỗi người không?

Liên hệ luật sư tư vấn lập thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng – 0983.499.828 (Zalo).

Tài sản chung của vợ chồng.

Chào bạn, đối với trường hợp của bạn được Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

 • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận phân chia tài sản chung một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Trường hợp nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Thỏa thuận phân chia tài sản chung phải được thành lập bằng văn bản, vì đây sẽ là căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi bên khi có tranh chấp phát sinh. Đặc biệt là khi xảy ra vấn đề liên quan đến việc xác định tài sản chung, tài sản riêng và buộc phải ly hôn.

Hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng.

Bên cạnh đó, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được quy định như sau:

 • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận. Thời điểm này được ghi trong văn bản. Nếu văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm được tính từ ngày lập văn bản.
 • Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, hoặc giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
 • Trường hợp nếu có quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba. Quyền, nghĩa vụ đó phát sinh trước thời điểm chia tài sản chung. Vợ, chồng vẫn phải có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ đó. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Cách vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung.

Chào Luật sư Công ty Luật Hùng Bách! tôi có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn. Tôi và vợ hiện đang muốn thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình. Tài sản của chúng tôi có cả tài sản là động sản và tài sản là bất động sản. Vậy chúng tôi nên thực hiện thỏa thuận như thế nào để được pháp luật công nhận? Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng có đòi hỏi gì về hình thức không? Việc thỏa thuận khi nào thì được coi là có hiệu lực pháp luật?

Cách thức chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận phân chia tài sản chung một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật hôn nhân và gia đình 2014. Vợ, chồng nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng. Việc giải quyết yêu cầu của vợ chồng thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014. Như vậy, việc chia tài sản chung của vợ chồng có thể được giải quyết theo thỏa thuận của vợ chồng hoặc bằng thủ tục tố tụng tại Tòa án.

Hình thức của thỏa thuận về việc chia tài sản chung của vợ chồng.

Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Đây là việc làm cần thiết và rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của các bên nếu có tranh chấp. Do đó, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về thủ tục này khi vợ chồng tự thỏa thuận phân chia tài sản là rất cần thiết.

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

 • Thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản. Nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
 • Trong trường hợp tài sản được chia mà pháp luật quy định phải tuân theo hình thức nhất định. Việc chia tài sản, thực hiện giao dịch phải tuân theo quy định đó. Thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
 • Trong trường hợp vợ chồng yêu cầu Tòa án chia tài sản chung, ghi nhận thỏa thuận phân chia tài sản chung. Thì nội dung chia tài sản đó có hiệu lực từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân:

 • Về quan hệ nhân thân: Sau khi chia tài sản chung, quan hệ vợ chồng vẫn tồn tại. Dù vợ chồng sống chung hay ở riêng cũng không làm hạn chế các quyền nhân thân giữa vợ, chồng.
 • Về quan hệ tài sản: việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực. Nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Nếu bạn đọc muốn biết rõ hơn về cách chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có thể liên hệ tới:

Liên hệ luật sư tư vấn chia tài sản khi ly hôn – 0983.499.828 (có zalo).

Thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng có phải lập thành văn bản không?

Chào Luật sư Công ty Luật Hùng Bách! tôi có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn. Tôi và chồng ngày trước khi chuẩn bị ly hôn có thỏa thuận với nhau về việc chia tài sản. Chúng tôi có lập văn bản thỏa thuận và ký nhận với nhau về việc chia nhà đất. Theo đó, tôi được nhận nhà và trích trả cho chồng tôi 1,6 tỷ. Tuy nhiên, hiện nay tôi muốn bán căn nhà đi để đầu tư mua đất ở địa chỉ khác.

Khi tôi đi thực hiện thủ tục mua bán thì công chứng viên nói rằng văn bản thỏa thuận kia của tôi không được chấp nhận. Nhưng nhà tôi đã nhận sử dụng, chồng cũ cũng đã lấy tiền mặt. Vậy Luật sư cho tôi hỏi việc thỏa thuận phân chia tài sản có phải lập thành văn bản không? Đồng thời có phải công chứng chứng thực không? Xin cảm ơn Luật sư!

Luật sư ly hôn tư vấn.

Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Theo đó, vấn đề công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng được chia thành 2 trường hợp:

 • Khi vợ chồng có yêu cầu;
 • Khi quy định pháp luật bắt buộc công chứng.

Như vậy, không phải trong mọi trường hợp văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng đều phải công chứng.

Lưu ý: Tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký, việc chia tài sản chung vợ chồng chỉ có hiệu lực khi tài sản được đăng ký. Do đó, trường hợp tài sản chung là bất động sản, động sản phải đăng ký. Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng buộc phải công chứng, chứng thực.

Thủ tục vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung.

Xin chào Luật sư! Tôi đang thực hiện thủ tục chia tài sản chung khi ly hôn theo hướng vợ chồng thỏa thuận với nhau. Tôi nghe nói nếu nhờ Tòa án phân chia tài sản thì án phí phải nộp khá cao. Tôi được biết có thể làm thủ tục phân chia tài sản chung ở văn phòng công chứng. Luật sư cho tôi hỏi có thực hiện qua văn phòng công chứng được không và cách thực hiện như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

Luật sư ly hôn tư vấn.

Hiện nay, có nhiều trường hợp phân chia tài sản bằng hình thức lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng tại văn phòng công chứng, lợi thế của hình thức này là giải quyết nhanh, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại Văn phòng công chứng.

Hồ sơ gồm:

 • Phiếu yêu cầu công chứng (Văn phòng công chứng có sẵn mẫu);
 • Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
 • Bản sao một số giấy tờ khác: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; xác nhận cư trú của hai vợ chồng;
 • Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra lại tất cả các thông tin trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng;
 • Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng chưa đầy đủ: Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ sung;
 • Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở để giải quyết: Công chứng viên giải thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Soạn thảo và ký văn bản.

 • Văn bản đã được người yêu cầu công chứng soạn sẵn: Công chứng viên kiểm tra dự thảo văn bản, nếu dự thảo có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội,… Công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa.
 • Nếu người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì Công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
 • Trường hợp văn bản do Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng:
  • Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo Văn bản hoặc Công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng. Người yêu cầu công chứng có yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Công chứng viên xem xét và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung.
  • Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong dự thảo văn bản. Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng ký vào từng trang của văn bản.

Bước 4: Ký chứng nhận.

Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ theo quy định để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của văn bản và chuyển bộ phận thu phí của tổ chức hành nghề công chứng.

Bước 5: Nộp phí công chứng và nhận kết quả.

Liên hệ luật sư tư vấn tranh chấp tài sản chung vợ chồng – 0983.499.828 (Zalo).

Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng hết bao nhiêu tiền?

Chào Luật sư Công ty Luật Hùng Bách! tôi có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn. Vợ chồng tôi hiện đang muốn thực hiện thủ tục ly hôn đồng thuận. Chúng tôi đang trong quá trình thỏa thuận về các vấn đề liên quan như con chung và tài sản chung. Vấn đề lớn nhất chưa thống nhất được là thỏa thuận phân chia tài sản chung. Theo tôi được biết. Thỏa thuận chia tài sản chung có thể tự thực hiện hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tuy nhiên không chúng tôi không rõ chi phí để thực hiện thỏa thuận trong mỗi trường hợp là bao nhiêu. Chúng tôi sẽ mất những chi phí gì? Mong Luật sư tư vấn chia tài sản khi ly hôn giải đáp. Xin cảm ơn Luật sư!

Một vấn đề được quan tâm nhiều nhất khi vợ chồng thực hiện hình thức phân chia tài sản chung bằng văn bản công chứng là chi phí. Vậy khi thực hiện thủ tục ly hôn và thỏa thuận phân chia tài sản các đương sự sẽ mất các loại phí sau:

Phí công chứng văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Mức thu phí công chứng sẽ căn cứ trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

STTGiá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

1Dưới 50 triệu đồng50 nghìn
2Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng100 nghìn
3Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8Trên 100 tỷ đồng32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Như vậy, tùy thuộc vào giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng mà mức thu phí công chứng văn bản thỏa thuận giữa hai vợ chồng bạn sẽ khác nhau.

Liên hệ luật sư giải quyết tài sản chung vợ chồng – 0983.499.828 (Zalo).

Dịch vụ luật sư tư vấn vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung.

Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ tư vấn chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, cụ thể.

 • Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan đến việc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Soạn thảo văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan khác.
 • Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn.
 • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng.
 • Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý như đơn đề nghị; đơn tố cáo; đơn yêu cầu…
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cử Luật sư thực hiện tranh tụng tại Toà án.
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan khác.

Phí dịch vụ tư vấn; Thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy vào từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 0983.499.828 (zalo) để được Luật sư tư vấn chia tài sản chung vợ chồng hỗ trợ.

Liên hệ Luật sư Tư vấn – Luật Hùng Bách.

Luật Hùng Bách là một trong những đơn vị luật sư hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, với đội ngũ luật sư, cán bộ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: hình sự; dân sự; doanh nghiệp; hôn nhân và gia đình;… Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về pháp lý của bạn.

Liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nhật Bản,… theo các phương thức sau:

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách liên quan đến vấn đề “Vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung như thế nào?”. Nếu gặp phải bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện thủ tục này bạn có thể liên hệ Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng! 

TN.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *